Menu

Organizacja stanowiska pracy, czyli ergonomia

18 marca 2016 - Firma

Co to ergonomia? Ergonomia po raz pierwszy użyty przez polskiego przyrodnika prof. Jastrzębskiego w dziewiętnastym wieku i oznacza właściwie naukę o pracy. To dziedzina, która zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych. Tłumaczy ona też co uczynić, by pracownik zaczął wykonywać swoje zadania bez konieczności zwiększenia biologicznych obrotów, a jednocześnie zwiększając swoją wydajność i efektywność. Mówi się, że najważniejszą sprawą jest odpowiednia organizacja stanowiska pracy, to właśnie tak nazwana została ergonomia w biurze. Aby zostały zachowane jej normy trzeba zastosowań szereg rozwiązań zgodnych z przepisami BHP.

  Fotele do biura

Projekt biura – http://fotele.waw.pl/.